exile_kid: (Default)
Sakupyon: Faldio/Ferid
OnoD: Amleth/Norito

Shimamura Yuu: Mito/Brigitte
Yuukyan: Kurt/Guren
Aya Endo: Riela/Mahiru
Ayako Kawasumi: Audrey/Aoi
Irino Miyu: Zig/Yuu
Hiroyuki Hoshino: Avan/Seiishiro
Hayamin: Ophelia/Shinoa
Kaji Yuki: Basil/ShahalNakamura Yuuichi: Flik/Kurt
Kamiya Hiroshi: Tsumuji hero/Zeri
OnoD: Camus/Amleth
Kaji Yuki: Jowy/Basil
Jun Fukuyama: Luc/Maximillian
Suzumura Kenichi: McDohl/Maxim
Okiayu Ryoutarou: Jale/Hubert
Ginga Banjou: Barbarossa/Gilbert
Nojima Kenji: Mubal/Kreis
Sakurai Takahiro: Zavid/Faldio

Sayaka Ohara: Leknaat/Selvaria
Noto Mamiko: Apple/Cordelia
Inoue Marina: Myura/Alicia
Kuwashima Houko: Ryuseri/Isara
Sakamoto Maaya: Marica/Brunhild
Atsuko Tanaka: Anabelle/Eleanor
Sawashiro Miyuki: Makia Zaphire/Violette
Hisakawa Aya: Roshele(ロシェル)/Lydia
Saitou Yuka: Furidhica/Lotte
Ai Sasaki: Carisa/ Lishthir (リスティル)

Profile

exile_kid: (Default)
Saint Dork

Expand Cut Tags

No cut tags